Muzne krave

El. pošta Štampa PDF

Osnovna uloga hrane za muzne krave je da obezbijedi dobro zdravlje, kondiciju, očekivanu laktaciju i maksimalnu količinu mlijeka obzirom na genetski potencijal, kao i telenje zdravog i vitalnog teleta jednom godišnje.
Odgovarajući spoj koncentrovanog i voluminoznog dijela obroka, potrebnog kvaliteta, preduslov su dobre proizvodje mlijeka.

  


GKM-20 Hrana za krave muzare

Kompletna smješa za krave muzare. Sastav hrane za krave muzare direktno je vezan za nivo proizvodnje

Sirovinski sastav: žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, suncokret sačma, sojina sačma, punomasna ekstrudirana soja, lucerkino brašno, stočna so, stočna kreda, dikalcijum fosfat, mineralno vitaminski dodatak

HEMIJSKI SASTAV

Protein min.
Vlaga max.
Celuloza.max.
Pepeo max.

20%
13.5%
15%
10%

 

Kalcijum min.
Fosfor min.
Natrijum min.

1.1%
0.6%
0.2%

U 1 kg. Smješe dodato je: Vitamin A 10000 IJ Vitamin D3 1500 IJ Vitamin E 20 mg. Magnezijum 100 mg. Bakar 15 mg. Mangan 50 mg. Cink 45 mg. Gvožđe 25 mg. Jod 1 mg. Selen 0.10 mg. Kobalt 120 mg. Antioksidant 50 mg.
Uputstvo za upotrebu: Daje se u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.
Rok trajanja: 90 dana uz čuvanje na tamnom, suvom i hladnom mjestu.
Kontrolu kvaliteta vrši: Vet. Institut „ Dr. Vaso Butizan“ B.L., Poljoprivredni Institut Republike Srpske B.L.
Pakovanje: 10 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg


GKM-18 Hrana za krave muzare

 

Kompletna smješa za krave muzare. Sastav hrane za krave muzare direktno je vezan za nivo proizvodnje

Sirovinski sastav: žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, suncokret sačma, sojina sačma, punomasna ekstrudirana soja, lucerkino brašno, stočna so, stočna kreda, dikalcijum fosfat, mineralno vitaminski dodatak

HEMIJSKI SASTAV

Protein min.
Vlaga max.
Celuloza.max.
Pepeo max.

18 %
13.5 %
15 %
10 %

 

Kalcijum min.
Fosfor min.
Natrijum min.

1.1 %
0.6 %
0.2 %

U 1 kg. Smješe dodato je: Vitamin A 10000 IJ Vitamin D3 1500 IJ Vitamin E 20 mg. Magnezijum 100 mg. Bakar 15 mg. Mangan 50 mg. Cink 45 mg. Gvožđe 25 mg. Jod 1 mg. Selen 0.10 mg. Kobalt 120 mg. Antioksidant 50 mg.
Uputstvo za upotrebu: Daje se u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.
Rok trajanja: 90 dana uz čuvanje na tamnom, suvom i hladnom mjestu.
Kontrolu kvaliteta vrši: Vet. Institut „ Dr. Vaso Butizan“ B.L., Poljoprivredni Institut Republike Srpske B.L.
Pakovanje: j10 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg


GKM-14 Hrana za krave muzare

Kompletna smješa za krave muzare

Sirovinski sastav: žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, suncokret sačma, sojina sačma, punomasna ekstrudirana soja, lucerkino brašno, stočna so, stočna kreda, dikalcijum fosfat, mineralno vitaminski dodatak

HEMIJSKI SASTAV

Protein min.
Vlaga max.
Celuloza.max.
Pepeo max.

14 %
13.5 %
15 %
10 %

 

Kalcijum min.
Fosfor min.
Natrijum min.

1.1 %
0.6 %
0.2 %

U 1 kg. Smješe dodato je: Vitamin A 10000 IJ Vitamin D3 1500 IJ Vitamin E 20 mg. Magnezijum 100 mg. Bakar 15 mg. Mangan 50 mg. Cink 45 mg. Gvožđe 25 mg. Jod 1 mg. Selen 0.10 mg. Kobalt 120 mg. Antioksidant 50 mg.
Uputstvo za upotrebu: Daje se u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.
Rok trajanja: 90 dana uz čuvanje na tamnom, suvom i hladnom mjestu.
Kontrolu kvaliteta vrši: Vet. Institut „ Dr. Vaso Butizan“ B.L., Poljoprivredni Institut Republike Srpske B.L.
Pakovanje: 10 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg